İş Dünyasının Küresel Tehlikesi: Çalışanların yaptıkları Suistimaller

ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE) ÇALIŞANLARIN YAPTIKLARI SUİSTİMALLERE İLİŞKİN 2014 RAPORUNU YAYINLADI Suistimal iş dünyasının kanserli hücreleri gibi. Hiç bir ayrımcılık gözetmeden her zaman ve yerde ortaya çıkabiliyor. Mücadele noktasında alınan kontroller suistimalin etkilerini azaltsa da hiç bir kurumun bu tehlikeden tamamen kurtulması mümkün değil. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) çalışanların yaptıkları suistimallerin…

G20 Hakkında

Türkiye, dönem başkanlığını yapacağı G20 için hazırlıklarını sürdürüyor. G20 ile birlikte toplanan B20 (The Business 20), C20 (The Civil Society 20), T20 (The Think Tank 20) de kendi cephelerindeki hazırlıklarını sürdürüyorlar. Gelin G20’nin ne olduğunu hatırlayalım…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 7/7

Hızla gelişen alan Birleşik Devletler iş hayatında bazı etkileri oldu. Fakat iş etiğinin üçüncü burgusu olan – etiğin veya en azından etik özelliklerin Birleşik Devletlerde büyük ölçekte iş dünyasında uygulanmasındaki – en büyük dürtü hükümet yasamasıyla oldu. Baskın olan iki dal kurumsal etik dalı ile kurumsal sosyal sorumluluk dalı oldu. Bu ikili çoğu zaman aynı…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 6/7

Daha az eleştirici olduğu için tanımlayıcı yaklaşım iş dünyasına daha uygun olmuş ve gözlemsel olduğu için iş hayatının gözlemsel yaklaşımına daya uygundur. Felsefi yaklaşım, bir raddeye kadar bugün dahil, iş dünyasından çoğu kişi tarafından şüpheyle bakılmıştır. İş etiğine felsefi yaklaşımını önerenler iş dünyasındakiler, sosyal konularla ilgilenenler ve genel olarak iş fakültelerince hoş karşılanmamışlardır. Hepsi felsefede…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 5/7

İş etiği gelişmesiyle beraber altı farklı seviyedeki etiksel kaygıların çözümlenmesini içermeye başladı. İlki bireysel seviyedir. Bu bireylerin yalnızca etik ikilem veya işte ahlak sorunlarla karşılaştıklarında ne yapmalarıyla ile ilgili değil ayrıca karakter, işte kişisel gelişim, iş hayatına uygun erdemler, kişinin etiklerinin görev etikleri ile uyumu, aile üyesi, yaşadığı toplumun üyesi ve daha büyük toplum üyesi…