İş Dünyasında Yaşanan Paradigma Değişiminin Etik Yönetimine Etkileri

İş etiği ilkelerini, yalnızca şirketler kesimini ilgilendiren; yatırımcı, girişimci ve düzenleyici/denetleyici otoriteler arasında oluşturulmaya çalışılan bir düzen olarak değil, düzgün işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin ve hatta, adil, çağdaş demokratik bir toplumsal düzenin de gereği olarak görmeliyiz. Bu alandaki sürekli gelişim içinde olan mevzuat, kuşkusuz gönüllü uyumla desteklenecek ve içselleştirilecektir. Ancak bu konudaki her gecikmenin…

İnovasyon nedir, ne değildir?

Viktor Frankl, 1972 de verdiği bir derste Goethe’nin bir tespitinden yola çıkarak insana değer vermenin neden önemli olduğunu anlatıyor ve “Gerçek bir realist aslında biraz da optimist olmalı” diyor. Aynı konuşmada “Eğer insanı olduğu gibi değerlendirirsek onu olduğundan daha geriye düşürmekten başka bir şey yapmayız. İnsanın gerçek değerini bulmasını ve olabileceğinin en iyisi olmasını istiyorsak,…

İnsani Gelişme Raporu 2014

Kırılganlıklar ve dayanıklılık konularını ele alan 2014 İnsani Gelişme Raporu 2,2 milyar insanın yoksul veya neredeyse-yoksul olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, kalkınmada ilerleme kaydedebilmek ve bu ilerlemeyi güvence altına alabilmek için temel sosyal hizmetlere evrensel düzeyde herkes için erişim sağlanması ve sosyal güvenlik ve tam istihdam alanlarında daha güçlü politikalar oluşturulması çağrısında bulunuyor. Tokyo, 24 Temmuz…

Çin’i Anlamak

Goldman Sachs tarafından 2006’ da yapılan projeksiyonu hatırlayalım… Şirket, 2025 yılında Çin ekonomisinin Amerikan ekonomisi ile neredeyse eşit büyüklüğe ulaşacağını, 2027’ de Çin ekonomisi’ nin Amerikan ekonomisine eşit boyuta geleceğini ve2050 yılında ise Amerikan ekonomisinin iki katına ulaşacağını öngörüyordu. Bu haliyle bile korkunç bir değişimi gözler önüne seren kriz öncesi tahminlerin artık bir geçerliliği kalmadı.…

Sorumlulamak… Eski Bir İlkenin Yeni Versiyonu

Hesap verebilirlik, biraz da gecikmeyle, 2008 krizi sonrası hayatımıza giren, kurumsal yönetimin 4 temel ilkesinden biri. İlke, bir yönetici veya yönetim organının verdiği kararlar ve etkileri ile ilgili sorumlu tutulmaları anlamını taşırken “hesap verebilirlik” terimi hesap sormayı değil hesap vermeye hazır olma durumunu anlatıyor. Oysa hayat tecrübemiz bu kadar iyi niyetli olamayacağımızı bize çoktan öğretmiş…