İş Etiğinin Şirket Verimliliğine Etkisi

İş etiğinin ve etkin etik yönetiminin şirket verimliliğine olan etkisi birçok araştırmaya konu olmuştur. Etiğin kurumsal verimliliğe olan etkisi iki ana kategori altında toplanabilir: İş etiğine uygun davranışın şirkete olan direkt faydaları Etik dışı davranışların önlenmesi ve etik riskleri yönetmek suretiyle gelen faydalar     İş etiğinin şirkete faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Güçlü bir şirket itibarının…

İlk adım: Etik Kodu’nu Yazmak

Globalleşmenin dünyayı küçültmeye başladığı 1990’lı yılların başı iş etiğinin de gündemlerimizdeki yerini almaya başladığı yıllar oldu. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim dünyayı eskiden olduğundan çok daha küçük bir yer haline getirdi ki bu da şirketler ve topluluklar arasındaki etkileşimin artmasına sebep oldu. Çok uluslu girişimler ve uluslararası inisiyatifler yolsuzlukla mücadele ve iş etiği konularında ortak bir…