Ethics and Compliance Culture Working Group Workshop

You Are Kindly Invited to Ethics and Compliance Culture Working Group Workshop on November 12, 2019. After the summer break, we will first recap on the objective of the group and the foundational concepts for the benefit of new participants and then summarize the results of the previous workshops and bring the results together. This will enable…

6 Kasım 2019 – “Veri Koruma Hukuku Bağlamında Üçüncü Tarafların Sorumluluğu ve Uyum Süreci” Etkinliği

6 kasım Çarşamba günü Kurumsal Üyemiz Kavlak Hukuk Bürosu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğimizde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Direktifi (GDPR) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum bağlamında üçüncü taraf risk yönetimi hukuk, finans, bilgi sistemleri ve uyum açısından değerlendirildi. Etkinliğe Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Dr.h.c Yener Ünver ve TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Av.Altuğ…

İş Etiğinin Şirket Verimliliğine Etkisi

İş etiğinin ve etkin etik yönetiminin şirket verimliliğine olan etkisi birçok araştırmaya konu olmuştur. Etiğin kurumsal verimliliğe olan etkisi iki ana kategori altında toplanabilir: İş etiğine uygun davranışın şirkete olan direkt faydaları Etik dışı davranışların önlenmesi ve etik riskleri yönetmek suretiyle gelen faydalar     İş etiğinin şirkete faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: Güçlü bir şirket itibarının…

İlk adım: Etik Kodu’nu Yazmak

Globalleşmenin dünyayı küçültmeye başladığı 1990’lı yılların başı iş etiğinin de gündemlerimizdeki yerini almaya başladığı yıllar oldu. İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim dünyayı eskiden olduğundan çok daha küçük bir yer haline getirdi ki bu da şirketler ve topluluklar arasındaki etkileşimin artmasına sebep oldu. Çok uluslu girişimler ve uluslararası inisiyatifler yolsuzlukla mücadele ve iş etiği konularında ortak bir…