Öncelikle kurumsal üyelerin katılımı ile büyümeyi hedefleyen Etik ve İtibar Derneği (TEİD), akademik dünyadan konu ile ilgili çalışmaları ile öne çıkmış isimleri sektörlerinde lider ve örnek kuruluşların temsilcileri ile bir araya getirmek sureti ile etik ve bunun şirket değerine olan en somut yansıması olan itibar konularında bir bilgi üretim ve paylaşım platformu oluşturmak; referans noktası olabilmek hedefindedir. Üyelerimiz ise bu hedefe ulaşmaktaki en değerli destekçilerimizdir.

TEİD üyesi olarak şu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz:

  • Sayıları 200’e ulaşan bireysel üyeler ve kurumsal üye temsilcileri ile tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunabilmek,
  • Gündemdeki konuların tartışıldığı üye panellerine katılabilmek,
  • Happy hour, yılsonu toplantıları gibi sosyal aktivitelerde iletişim ağını genişletebilmek,
  • Uluslararası konferans ve seminerlere ayrıcalıklı katılım,
  • Eğitim programları ile kişisel ve kurumsal gelişim,
  • Süreli, süresiz yayınlar ve internet sitesi aracılığı ile güncel bilgiye sürekli erişim,
  • Çalışma gruplarına üyelik ile ortak uygulamaların parçası olmak, öneriler geliştirebilmek.