İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 4/7

İş etiği kavramının iş hayatında-etik olarak algılanması bugüne kadar devam etmektedir. Bu popüler kültürün parçasıdır ve iş hayatındaki etik ve hukuki art niyetli kullanım, iş hayatındaki skandallar ve sonrasının basın tarafından ele alınmasında bir ifade olarak kendine yer bulur. Bir skandaldan sonra her seferinde bir köşe yazarı veya politikacı işletme fakültelerini ve onların öğrencilerini etik…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 3/7

İşte-etik burgusunun ikinci dalının, yani dini olan, uzun bir tarihi vardır ve benzer şekilde yaygınlaşmış ve işte etik hakkında genel düşünceyi etkilemiştir. Çoğu iş adamı dini ahlaki değerlerince yön verilmiş iş hayatlarını yaşarlar. İş uygulamalarından etkilenenlerin çoğu da aynı ışık altında bu uygulamaları incelerler. Amerikan ekonomik kültüründe en etkin dini etkenler Musevilik ve Hıristiyanlıktır. İslam,…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 2/7

İşte etiğin tarihi hem etik hem de iş tarihine kadar geri gider. En eski barterin eşitliğe dayalı değiş-tokuş prensibine dayalı olduğunu tahmin edebiliriz. Laik ve dini olarak iki burgudan bahsetmiştim. Her ikisinde de etiğin gelişmesinde işte etiğin gelişmesine parallellik bulunmaktadır. Nikomakian Etik (V,5) adlı eserinde Aristoteles adilliğin eşitlerin eşitlerle değiş tokuşu olarak, Politikalar (I,8-10) adlı…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 1/7

“İş etiği”nin tarihi, kişinin onu nasıl tanımladığıyla ilgilidir. Her ne kadar kavram, farklı anlam yansımaları açısından kullanılabiliyor ve ülkeden ülkeye bir şekilde farklılık gösteriyor olsa da, mevcut kullanım şekli ABD’de çıkmıştır ve 1970’lerde dünya geneline yayılmıştır. ABD’de İ iş etiği tarihi, üç burgunun aşamanın iç içe geçmiş erek birleşmiş hali olarak değerlendirilebilir. Bu burgular da…

Kurumsal Sorumluluk Mitleri

Geçen yazımızda inovasyon mitlerini konu etmiştik. Bu ay, Ethical Corporation’ın kurucusu, yaşı ve bilgisi arasındaki asimetriye hayran olduğum, dostum Tobias Webb ile “Kurumsal Sorumluluk Mitleri” üzerine yaptığımız benzer bir sohbetten aldığım notları paylaşmak istiyorum sizlerle. 1. Kurumsal sorumluluk sahibi girişimcilerin/şirketlerin öncelikli görevlerinden biri istihdamı artırmaktır. İster gelişmekte olan ekonomilerde, ister finansal krizin derin etkilerinin sürdüğü…