Rekabet Hukuku Çalışma Alanı

Bu çalışma alanı rekabet hukuku ihlallerine karşı etkili tedbirlerin belirlenmesi ve paylaşılması çin faaliyet göstermektedir. Özellikle pazar hakimiyeti kötüye kullanımı, kartel oluşumu ve rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar gibi rekabeti sınırlayan uygulamaları inceleyerek, bu ihlallerin önlenmesi ve rekabetin sağlıklı işlemesi için uygun yaptırım politikalarının belirlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma Grubu Liderleri:

İnsan Hakları Çalışma Alanı

Çalışma alanı ile kurumlarda insan haklarını korumak, teşvik etmek ve savunmak amacıyla yapılması gereken faaliyetler hakkında farkındalık çalışmaları yürütmek amaçlanmaktadır. Bu çalışma alanı ile, genellikle toplumda farkındalık yaratmak, etkinler düzenlemek, ve konu ile ilgili tüm birimlerin insan hakları konusunda sorumluluk almaya teşvik etmek gibi hedeflere odaklanmaktadır. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma Grubu Liderleri:

Sürdürülebilirlik ve ESG Çalışma Alanı

İş dünyasında, artık geleneksel finansal analizlerin yanı sıra finansal olmayan potansiyel risk ve fırsatların değerlendirilerek, olası yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz sağlayan ESG (Environmental, Social and Governance/ Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) kriterleri konusundaki,  araştırma, bilgi ve uygulama örnekleri paylaşılacak etkinlikler düzenlenmesi, eğitim içerikleri ve rehber kitapçıklar hazırlanması hedeflenmektedir. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma…