İş dünyasında, artık geleneksel finansal analizlerin yanı sıra finansal olmayan potansiyel risk ve fırsatların değerlendirilerek, olası yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz sağlayan ESG (Environmental, Social and Governance/ Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) kriterleri konusundaki,  araştırma, bilgi ve uygulama örnekleri paylaşılacak etkinlikler düzenlenmesi, eğitim içerikleri ve rehber kitapçıklar hazırlanması hedeflenmektedir.

Çalışma Grubu Liderleri:

TEİD “İş Etiği ve ESG’nin İtibara Etkisi Araştırması” Rapor Lansmanı Sunum 16 Ocak 2023

TEİD “İş Etiği ve ESG’nin İtibara Etkisi Araştırması” Rapor Lansmanı Panel 16 Ocak 2023