Bu çalışma alanı ile, finans sektöründe karşılaşılan etik ve uyum sorunlarını tespit etmek, etik ve uyum ile ilgili çalışmaları desteklemek ve rehberlik, eğitim ve etkinlikler düzenlemek amaçlanmaktadır.

Çalışma Grubu Liderleri: