Bu çalışma alanı, günümüzde küresel ekonomi için büyük öneme sahip yaptırımlar ile ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dernek paydaşlarını bu konuda bilgilendirmek için faaliyet göstermektedir

Çalışma Grubu Liderleri: