Kriz Zamanında Etik Liderlik/Şirket Değerlerinin ve Davranış Kurallarının Yaşatılması Webinarı

Kriz Zamanında Etik Liderlik/Şirket Değerlerinin ve Davranış Kurallarının Yaşatılması Webinarı 6 Mayıs 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız,   Yeni koronavirüs salgını, yarattığı krizin derinliği ve öngörülemezliği nedeniyle liderler açısından bir sınav niteliği taşıyor. Liderlik kavramının, ilkelerinin ve yöntemlerinin yeniden gözden geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. Kuşkusuz bu durum özel sektöre de yansıyor. Şirket yöneticileri kârlılıklarını ve sürdürülebilir…

Kriz Zamanlarında Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimaller Webinarı

Kriz Zamanlarında Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimaller  Webinarı 13 Mayıs 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız,   Bir kurumda suistimalleri caydırma ve tespit etme çabalarının en önemli unsuru iç kontrol sisteminin temel bileşeni olan ‘’risk değerlendirme” faaliyetleridir. Suistimal vakalarında potansiyel bir artışın öngörüldüğü bu kriz döneminde, etik ve uyum programınız suistimal ile mücadele ederken hangi konulara odaklanmalıdır? Kurumunuzun…

Kriz Zamanlarında Üçüncü Taraf Riskleri Webinarı

Kriz Zamanlarında Üçüncü Taraf Riskleri  Webinarı 20 Mayıs 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız, COVID-19 salgını, küreselleşmenin tanıdık tedarik zinciri risk yönetimi dinamiklerinde yaşanacak köklü bir değişimin tetikleyicisi oldu. Çin kaynaklı haberler Nisan ayı itibarı ile normale dönüşün başlayacağını müjdelerken tüm dünya yeni normalin ne olacağını tartışmaya başladı. Dünya ekonomisi ve tedarik zinciri yönetimine tam etkisinin ne…

Kriz Zamanlarında Veri Mahremiyetinde Güncel Gelişmeler Webinarı

Kriz Zamanlarında Veri Mahremiyetinde Güncel Gelişmeler Webinarı 27 Mayıs 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız,  Salgın krizi süresince şirketler ve çalışanlar olağanüstü durumlara adapte olmaya çalışırken özellikle sağlık verileri, vatandaş/çalışan takip sistemleri, teknolojik önlemler gibi kişisel verilerin korunması ile alakalı yeni sorunlar da gündeme geldi. İlk bakışta olağanüstü durumlarda önce yangını söndürme refleksiyle hukuki ve etik prensiplerin…

Rekabet Temelli İhlaller Webinarı

Rekabet Temelli İhlaller Webinarı 3 Haziran 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız, Kriz dönemleri rekabet hukukunda ayrı öneme sahiptir. Bu dönemlerde şirketler rakipleriyle birlikte “endüstrinin çıkarları amacıyla” gerek kamu ile iletişimde gerekse de krizin rekabet ortamında yarattığı belirsizlikleri en aza indirmek amacıyla rakipleriyle birlikte pozisyon almaya daha meyilli olurlar. Bu girişimler kimi zaman rekabet kurallarıyla uyumlu olabilecekken…