Ticaret Yasakları Uyum Programları (Sanctions Compliance) alanında Güncel Gelişmeler Webinarı

Ticaret Yasakları Uyum Programları (Sanctions Compliance) alanında Güncel Gelişmeler Webinarı 26 Haziran 2020  Cuma Değerli Paydaşlarımız, Ticaret Yasakları Uyum Programları (Sanctions Compliance) alanında Güncel Gelişmeler Uluslararası ticaretle iştigal eden kişiler ve şirketler için riskleri yönetmek adına önemli ancak az değinilen konulardan biri olan “ticaret/ihracat yasakları” (yaygın kullanılan terimi ile “sanctions”) şirketlerin uyum programlarında yönetmeleri gereken…

COVID-19 Öncesi, Sırası ve Sonrası İçin Sosyolojik Bir Bilanço Okuması Webinarı

COVID-19 Öncesi, Sırası ve Sonrası İçin Sosyolojik Bir Bilanço Okuması 17 Haziran 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız, “COVID-19 Öncesi, Sırası ve Sonrası İçin Sosyolojik Bir Bilanço Okuması” COVID-19 salgını, küreselleşmenin en başarılı çıktılarından birini oluşturdu. Nimetleri kadar melanetleri de olacaktı doğal olarak. Gelişi de öyle sanıldığı gibi bir anda, sürpriz bir biçimde olmadı, geliyorum diye bağıra…

Kriz Zamanında Etik ve Uyum Risklerini Yönetebilmek Webinarı

Kriz Zamanında Etik ve Uyum Risklerini Yönetebilmek Webinarı 29 Nisan 2020 Çarşamba Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü COVID-19 pandemisinin bireylerin sağlıklarının yanı sıra kurumlar ve ekonomi üzerinde etkileri de ne yazık ki görülmeye başladı. Bu zor süreçte, bizler de siz paydaşlarımıza mümkün olduğunca yardımcı olmak adına TEİD olarak, haftalık bir webinar serisine başladık.…

Kriz Zamanında Etik Liderlik/Şirket Değerlerinin ve Davranış Kurallarının Yaşatılması Webinarı

Kriz Zamanında Etik Liderlik/Şirket Değerlerinin ve Davranış Kurallarının Yaşatılması Webinarı 6 Mayıs 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız,   Yeni koronavirüs salgını, yarattığı krizin derinliği ve öngörülemezliği nedeniyle liderler açısından bir sınav niteliği taşıyor. Liderlik kavramının, ilkelerinin ve yöntemlerinin yeniden gözden geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. Kuşkusuz bu durum özel sektöre de yansıyor. Şirket yöneticileri kârlılıklarını ve sürdürülebilir…

Kriz Zamanlarında Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimaller Webinarı

Kriz Zamanlarında Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimaller  Webinarı 13 Mayıs 2020 Çarşamba Değerli Paydaşlarımız,   Bir kurumda suistimalleri caydırma ve tespit etme çabalarının en önemli unsuru iç kontrol sisteminin temel bileşeni olan ‘’risk değerlendirme” faaliyetleridir. Suistimal vakalarında potansiyel bir artışın öngörüldüğü bu kriz döneminde, etik ve uyum programınız suistimal ile mücadele ederken hangi konulara odaklanmalıdır? Kurumunuzun…