TEİD “Şirketlerin Hukuka Uyum Politika ve Kültürlerinde Rekabet Kurumu’nun Yerinde İncelemelerinin Yeri ve Değişen Rolü” Webinarı

24 Ocak 2023 – Salı 14.00 – 15.30 “Şirketlerin Hukuka Uyum Politika ve Kültürlerinde Rekabet Kurumu’nun Yerinde İncelemelerinin Yeri ve Değişen Rolü”  Webinarı Rekabet hukuku ihlâllerinin tespitinin doğası gereği görece zor olması ve iktisadî analizi gerekli kılması sebebiyle birçok farklı yargı alanındaki rekabet otoritelerine geniş inceleme ve soruşturma yetkileri tanındığı görülmektedir. Ülkemizde de Rekabet Kurumu,…

TEID “Sanction Programs and Compliance Awareness in Companies” Webinar

TEID “Sanction Programs and Compliance Awareness in Companies” Webinar 23 December 2022 Friday 11.00 – 12.30 Economic sanctions programs, which play a decisive role in the global supply chain, have resulted recently in the implementation of an unprecedented series of harsh sanction measures by many countries, In this environment, awareness of potential risks  related to…

TEİD, “Yaptırım Programları ve Şirketlerde Uyum Farkındalığı” Webinarı

TEİD “Yaptırım Programları ve Şirketlerde Uyum Farkındalığı” Webinarı 23 Aralık 2022 – Cuma 11:00 – 12:30   Küresel ticaret zincirinde belirleyici rol oynayan ekonomik yaptırım programları özellikle son dönemlerde birçok ülke tarafından benzeri görülmemiş bir dizi sert yaptırım önleminin uygulanması ile sonuçlanmaktadır. Bu ortamda, yaptırımlar ile kısıtlanan kişi, kuruluş veya sektörler ile ilişkili faaliyetlerde potansiyel…

“Suistimalle Mücadele Alanında Çalışan Her Profesyonelin Bilmesi Gerekenler” Webinarı

19 Nisan 2022 – Salı 14.00 – 15.00 “Suistimalle Mücadele Alanında Çalışan Her Profesyonelin Bilmesi Gerekenler” Webinarı Gerçekleştirildi   ACFE’nin iki yılda bir gerçekleştirdiği Küresel Suistimal Çalışması’na ait rapor 31 Mart 2022 tarihinde yayımlandı. 133 ülkedeki binlerce gerçek suistimal vakasının sonuçları kullanılarak hazırlanan rapor; suistimalin maliyeti, yöntemleri ve failleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Suistimalle mücadele alanında çalışan her profesyonelin bilmesi…

Deneyimler ve Uygulamalarla İş Etiği Semineri

Tarih: 1 Şubat 2022 saat 14.00-15.30   Webinar Akış: Giriş – Genel Giriş ve Açılış Konuşmaları / 15 dk. Açılış Konuşmaları TEİD hakkında bilgilendirme İş Etiğinin tanımı, kurumlardaki/kurumsallaşmadaki giderek artan önemi, faydası   Uluslararası Standartlarda Rekabet Seviyesine Ulaşılacak yolda şirketlerin ihtiyaçları nelerdir Moderatör: Fikret Sebilcioğlu / Konuşmacılar: Aslı Ertekin ve Rana Günay Hoffman / 75 dk.…