Ticaret Yasakları Uyum Programları (Sanctions Compliance) alanında Güncel Gelişmeler Webinarı

Ticaret Yasakları Uyum Programları (Sanctions Compliance) alanında Güncel Gelişmeler Webinarı 26 Haziran 2020  Cuma Değerli Paydaşlarımız, Ticaret Yasakları Uyum Programları (Sanctions Compliance) alanında Güncel Gelişmeler Uluslararası ticaretle iştigal eden kişiler ve şirketler için riskleri yönetmek adına önemli ancak az değinilen konulardan biri olan “ticaret/ihracat yasakları” (yaygın kullanılan terimi ile “sanctions”) şirketlerin uyum programlarında yönetmeleri gereken…