TEİD Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Rehberi “İş Ortakları / Üçüncü Taraflar için El Kitabı” Lansman Webinarı

9 Mart 2022 – Çarşamba 13.30-15.00 TEİD INguide Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Rehberi ‘İş Ortakları / Üçüncü Taraflar için El Kitabı’ Lansman Webinarı Etik ve uyum risklerinin yönetme çabalarının büyük şirketlerden başlayarak orta ve daha küçük şirketlere, aktarılmasıyla, bütün bir şirket ekosistemini yolsuzluğa ve suistimallere açık kırılgan yapıdan kurtarmak ve kurumsal yönetim sistemlerini kalıcı hale getirmek…

T.I. Exporting Corruption Raporu Yayınlandı

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine, Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi OECD Sözleşmesi  uluslararası ticaretin daha şeffaf ve rekabetçi bir platformda sürdürülebilmesi amacını taşımaktadır. Sözleşmenin tarafı olan 41 ülke dünya ihracatının 2/3’ünü gerçekleşmektedir. Sözleşmeye taraf ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusundaki denetim ve takip yetkisi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’na verilmiştir. Transparency International ise taraf ülkelerin sözleşmenin uygulanması…

OECD Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Raporu Yayınlandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” ne uyumun değerlendirildiği “Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu”, Türkiye’nin uluslararası işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet uygulamalarıyla mücadele sözleşmesinin uygulama seviyesine ilişkin saptamaların yer aldığı raporunu açıkladı.

Güven: 21. Yüzyılın Sermayesi

Son 20 yıldır, ekonomik sosyal veya kültürel değişimi tanımlarken “Dünya küçüldü” tespitini popüler bir referans olarak kullandık. Oysa dünya küçülmedi… Zaten küçüktü. 50.000 yıl kadar önce modern davranışlarına kavuştuğu kabul edilen insanın olası hayatını düşünelim. 5 katlı bir apartmana sığacak kadar bireyden oluşan ve o bireylerin birbirlerini tamamlayan becerileri sayesinde tek bir organizma olarak hayatta…