T.I. Exporting Corruption Raporu Yayınlandı

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine, Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi OECD Sözleşmesi  uluslararası ticaretin daha şeffaf ve rekabetçi bir platformda sürdürülebilmesi amacını taşımaktadır. Sözleşmenin tarafı olan 41 ülke dünya ihracatının 2/3’ünü gerçekleşmektedir. Sözleşmeye taraf ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusundaki denetim ve takip yetkisi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu’na verilmiştir. Transparency International ise taraf ülkelerin sözleşmenin uygulanması…

OECD Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Raporu Yayınlandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” ne uyumun değerlendirildiği “Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu”, Türkiye’nin uluslararası işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet uygulamalarıyla mücadele sözleşmesinin uygulama seviyesine ilişkin saptamaların yer aldığı raporunu açıkladı.