Kurumsal Sorumluluk Mitleri

Geçen yazımızda inovasyon mitlerini konu etmiştik. Bu ay, Ethical Corporation’ın kurucusu, yaşı ve bilgisi arasındaki asimetriye hayran olduğum, dostum Tobias Webb ile “Kurumsal Sorumluluk Mitleri” üzerine yaptığımız benzer bir sohbetten aldığım notları paylaşmak istiyorum sizlerle. 1. Kurumsal sorumluluk sahibi girişimcilerin/şirketlerin öncelikli görevlerinden biri istihdamı artırmaktır. İster gelişmekte olan ekonomilerde, ister finansal krizin derin etkilerinin sürdüğü…

İş Dünyasında Yaşanan Paradigma Değişiminin Etik Yönetimine Etkileri

İş etiği ilkelerini, yalnızca şirketler kesimini ilgilendiren; yatırımcı, girişimci ve düzenleyici/denetleyici otoriteler arasında oluşturulmaya çalışılan bir düzen olarak değil, düzgün işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin ve hatta, adil, çağdaş demokratik bir toplumsal düzenin de gereği olarak görmeliyiz. Bu alandaki sürekli gelişim içinde olan mevzuat, kuşkusuz gönüllü uyumla desteklenecek ve içselleştirilecektir. Ancak bu konudaki her gecikmenin…

İnovasyon nedir, ne değildir?

Viktor Frankl, 1972 de verdiği bir derste Goethe’nin bir tespitinden yola çıkarak insana değer vermenin neden önemli olduğunu anlatıyor ve “Gerçek bir realist aslında biraz da optimist olmalı” diyor. Aynı konuşmada “Eğer insanı olduğu gibi değerlendirirsek onu olduğundan daha geriye düşürmekten başka bir şey yapmayız. İnsanın gerçek değerini bulmasını ve olabileceğinin en iyisi olmasını istiyorsak,…

İnsani Gelişme Raporu 2014

Kırılganlıklar ve dayanıklılık konularını ele alan 2014 İnsani Gelişme Raporu 2,2 milyar insanın yoksul veya neredeyse-yoksul olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, kalkınmada ilerleme kaydedebilmek ve bu ilerlemeyi güvence altına alabilmek için temel sosyal hizmetlere evrensel düzeyde herkes için erişim sağlanması ve sosyal güvenlik ve tam istihdam alanlarında daha güçlü politikalar oluşturulması çağrısında bulunuyor. Tokyo, 24 Temmuz…

Çin’i Anlamak

Goldman Sachs tarafından 2006’ da yapılan projeksiyonu hatırlayalım… Şirket, 2025 yılında Çin ekonomisinin Amerikan ekonomisi ile neredeyse eşit büyüklüğe ulaşacağını, 2027’ de Çin ekonomisi’ nin Amerikan ekonomisine eşit boyuta geleceğini ve2050 yılında ise Amerikan ekonomisinin iki katına ulaşacağını öngörüyordu. Bu haliyle bile korkunç bir değişimi gözler önüne seren kriz öncesi tahminlerin artık bir geçerliliği kalmadı.…