TEİD Kuruluş Hikayesi

İnsanlık, genel iyiyi gözetmeyen girişimlerin, günlük kazanç beklentileriyle yapılan işlerin, günü dahi kurtaramadığına tanıklık etmektedir. İş dünyası, “bütünü görmeden” yapılan hamlelerin, çok çabuk cezalandırıldığı bir dönemi yaşamaktadır. Bir konuya yönelik farkındalık, maalesef çoğu zaman olumsuz bir deneyim sonrasında ortaya çıkmaktadır. “2008 global krizi” deneyimi, iş hayatına bir bakış açısı kazandırmış, daha doğrusu bütüncül bakış açısının ne denli zorunlu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. İş dünyası uzunca bir süredir, sürdürebilirlik, uyum, bütünlük gibi kavramları; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin yanına eklemiş durumdadır. Yazının devamı
“Etik” başlığında çalışmaları, iş dünyası perspektifinde yürüterek, kamu yararı elde edilmesini sağlamaktır. Evrensel iş etiği ilkelerinin, toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanması amacıyla, derneğimizin bir referans merkezi niteliği kazanmasıdır.
Ülkemize yönelik “İtibar” algısının, en iyi seviyede oluşmasını sağlamaktır. Bu algı, “Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksi” ve benzer değerde araştırmalarda, ülkemizin ilk 20 içerisinde yer almasıyla somut karşılığını bulacaktır.
Ülkemize yönelik “İtibar” algısının, en iyi seviyede oluşmasını sağlamaktır. Bu algı, “Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksi” ve benzer değerde araştırmalarda, ülkemizin ilk 20 içerisinde yer almasıyla somut karşılığını bulacaktır.
Misyonumuz, varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken; vizyonumuz, toplumsal düzeyde hedefimizi belirler. Bu hedefi, ulaşılmasıyla son bulacak bir nokta olarak değil; ilerleme ve gelişmenin ışığı olarak, sürekli bir yolculuk şeklinde değerlendirmekteyiz. TEİD Üyelik Beyanı’nın özünü oluşturan değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen bir rehberdir. Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri, derneğin tüm idari fonksiyonları ve karar mekanizmalarının temelini oluşturur. İş etiğinin, kanun veya ahlak dışı yollara sapmamanın ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına değil, gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir içeriği olduğu düşüncesindeyiz. Bu çerçevede sürdürülebilirlik ilkesi önem kazanmaktadır ve ancak, “Duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile geçerli kılınabillecektir.” görüşünü destekleriz.
OECD Çalışma Grubu

OECD
Çalışma Grubu

Globethics E-Kütüphane

Globethics
E-Kütüphane

Uyum Yöneticileri Platformu

Uyum Yöneticileri Platformu

Etik Akademisi

TEİD
Etik Akademisi

july, 2014

Sort Options

No Events

Renk kodu

Etik ve uyum yöneticileri platformu Hidiv buluşmaları
TEİD etkinlikleri
TEİD tarafından desteklenen etkinlikler
Diğer kurumlar tarafından düzenlenen etkinlikler

Üyelik Başvuru Formu

Kurumsal üye sayısı

Bireysel üye sayısı

TEİD Gönüllüleri sayısı

TEİD Tüzüğü

TEİD Marka kitabı

TEİD İç tüzüğü

TEİD Etik kodu

Duyurular

baskan

Başkan Mesajı

Sayın Üyelerimiz, Değerli Paydaşlarımız,

17 Nisan 2013 Cuma günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım beni başkanlık sorumluluğuyla görevlendirdiler.

Details

Sponsorlarımız

Araştırma

GfK

Güvenli iletişim

Türkkep

Yayın

Patika Yapım

Medya takip

Medya takip sponsoru