Etik ve İtibar Derneği tarafından hazırlanan “Ulusal ve Uluslararası Mesleki Standartlara göre Etik ve Uyum Yöneticiliği Rehberi” yayınlandı.

Mesleğin tanımında referans olarak  Mesleki Yeterlilik Kurumunun meslek profilini alan rehber, uluslararası anlamdan ABD ve AB sistemlerinde Etik ve Uyum Yöneticiliği mesleğinin tanımına ve özelliklerine de yer vermektedir.