Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Reformu: Yurt Dışına Veri Aktarımında Yeni Dönem

17 Nisan 2024 Çarşamba 14.00-16.30 Günümüzde çok uluslu şirketlerin sayısındaki artış, bulut çözümlerinin günlük iş akışının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, teknolojinin hızla gelişimi ve dolayısıyla yurt dışına veri aktarımının kaçınılmaz hale gelmesi tartışmasız bir gerçektir. Ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 2016 yılında yürürlüğe girdiği andan itibaren, yurt dışına kişisel veri aktarımı konusunda uygulamada sorunlar yaşanmış,…