“Kurumsal Etik ve Uyum Kültürü Yaygınlaştırma Uygulamalarından İlham Veren Örnekler” Webinarı

  Kurumsal Etik ve Uyum Kültürü Yaygınlaştırma Uygulamalarından İlham Veren Örnekler Webinarı 22 Haziran 2021 – Salı 11:00-12:30 saatleri arasında gerçekleştirildi. TEİD Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu olarak, Türkiye’de yerleşik kurumlarda, toplumsal kültür ve değerlerimizle örtüşen örneklerle etik ve uyum kültürü oluşturmak ve bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak için çözümler üretmek gayesi ile bir araya geldik. Kurumlarda etik düşünce yapısı nasıl…