OECD Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Raporu Yayınlandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” ne uyumun değerlendirildiği “Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu”, Türkiye’nin uluslararası işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet uygulamalarıyla mücadele sözleşmesinin uygulama seviyesine ilişkin saptamaların yer aldığı raporunu açıkladı.

Sabah Gazetesi, Reel Sektör Ekleri, Etik ve İtibar Yönetimi

Değerli Üye ve paydaşlarımız ,  SABAH Gazetesi’nde 13 Kasım 2014 tarihinde yayınlanmak üzere, hedef müşterilerinize en hızlı ve en ekonomik şekilde ulaşabileceğinizi düşündüğümüz “Etik ve İtibar Yönetimi” eki hazırlanmaktadır. Ek içerisinde, adil rekabet şarlarının güçlendirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi, ve 21. yüzyıl şirketlerinin temel değer ve sermayesi haline gelmiş olan güven ilişkisinin şirket performansına yansımasında en önemli dinamik olan itibar üzerine sektörel…

TİSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu

Avrupa Birliği’nin finansman desteği ile TİSK’in liderliğinde yürütülen Herkes İçin  Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi kapsamında 17 Eylül 2014 tarihinde verilecek “TİSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri”’ni kazanan şirketler belirlendi. Kurucu üyelerimizden Friterm’in Etkililik Ödülü aldığı yarışmadaya 58’i büyük ölçekli şirket, 10’u küçük ve orta ölçekli şirket olmak üzere toplam 68 şirket başvurdu. Yarışmanın ilk aşamasında,…