Geleceğin Etik Liderleri Projesi – Liderlerle Sohbetler

Etik ve İtibar Derneği’nin lise ve üniversite öğrencileri arasında “iş etiği konusunda farkındalık yaratmak ve gençleri değişen ve gelişen iş dünyasının dinamiklerine hazırlamak” amacıyla yürüttüğü “Geleceğin Etik Liderleri” projesinin Liderlerle Sohbetler bölümünün ilk konuğu Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy oldu. Türkiye’de etik kodu olan ilk devlet lisesi olma özelliğini taşıyan Mustafa Saffet Anadolu Lisesi’ni ziyaret…

TEİD “OECD Yüksek Seviye Yolsuzlukla Mücadele Karar Vericiler Zirvesi” ndeki Yerini Aldı

Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman, Paris’te gerçekleşen “OECD Yüksek Seviye Yolsuzlukla Mücadele Karar Vericiler Zirvesi” ne katıldı. Zirvede OECD, Birleşmiş Milletler gibi hükumetler üstü yapıların getirdiği yeni standart ve uluslararası sözleşmelerin yerel düzenlemeler üzerindeki etkilerinin ülkeler bazlı mukayesesi ve gelecek düzenlemeler ile ilgili konular tartışıldı. 2016 OECD Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Toplantısı’nın İstanbul’da…

Pekin’de gerçekleştirilen “B20 Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü Politika Önerileri Toplantısından” Notlar

Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman’ın katıldığı B20 Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü Politika Önerileri toplantısı gündeminde G20 Liderler Deklarasyonuna girmek üzere hazırlığı yapılan 3 risk alanındaki politika önerileri tartışıldı. Bunlar: KOBİlerde yolsuzlukla mücadele, Beneficial Ownership (Gizli İmtiyaz Hakları ve Mülkiyetler) ve Gümrüklerde Mücadele idi. TEİD’in eş yazarı olduğu KOBİlerde Yolsuzlukla Mücadele Rehberinin kullanımının…