Etik ve Uyum Yöneticisi Taslak Yeterliliği Görüş Paylaşımı

Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüş Paylaşımı   Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.   MYK mevzuatı gereği ulusal yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.…