“Etik ve Uyum Yöneticiliği” Meslek Standardı

TEİD’in hazırlayıp T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun onayına sunduğu “Etik ve Uyum Yöneticisi” mesleğinin standartları, ilgili makamlarca kabul edilerek 09/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye’deki Etik ve Uyum Yöneticilerinin dünya standartlarında bilgiye sahip olabilmesi amacıyla, 3 dönemdir “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” eğitimi veren TEİD Akademi’nin Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifikası almış 65 mezunu bulunuyor.