TEİD “OECD Yüksek Seviye Yolsuzlukla Mücadele Karar Vericiler Zirvesi” ndeki Yerini Aldı

Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman, Paris’te gerçekleşen “OECD Yüksek Seviye Yolsuzlukla Mücadele Karar Vericiler Zirvesi” ne katıldı. Zirvede OECD, Birleşmiş Milletler gibi hükumetler üstü yapıların getirdiği yeni standart ve uluslararası sözleşmelerin yerel düzenlemeler üzerindeki etkilerinin ülkeler bazlı mukayesesi ve gelecek düzenlemeler ile ilgili konular tartışıldı. 2016 OECD Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Toplantısı’nın İstanbul’da…

Pekin’de gerçekleştirilen “B20 Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü Politika Önerileri Toplantısından” Notlar

Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman’ın katıldığı B20 Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü Politika Önerileri toplantısı gündeminde G20 Liderler Deklarasyonuna girmek üzere hazırlığı yapılan 3 risk alanındaki politika önerileri tartışıldı. Bunlar: KOBİlerde yolsuzlukla mücadele, Beneficial Ownership (Gizli İmtiyaz Hakları ve Mülkiyetler) ve Gümrüklerde Mücadele idi. TEİD’in eş yazarı olduğu KOBİlerde Yolsuzlukla Mücadele Rehberinin kullanımının…

TEİD Çalışma Grupları

Etik ve İtibar Derneği olarak paydaşlarımızla olan iletişimimizi artırmak ve çalışmalarımızda paydaşlarımızın tecrübelerinden faydalanmak adına  “Çalışma Gruplarımızı” oluşturmaya başlamış bulunuyoruz. “İç Soruşturmalara İlişkin Çalışma Grubu” ve “Aile Şirketleri Çalışma Grubu” ilk kurulan çalışma gruplarımız arasında yer almaktadır. İlerleyen dönemde oluşturulacak olası gruplarla ilgili bilgilendirme yapılacaktır. İç Soruşturmalara İlişkin Çalışma Grubu Şirketlerde uyum ve iş etiğine ilişkin problemlerde nasıl…