Türk Hukukunda Özel Sektörde Rüşvet Suçu ve Bu Suçun Diger Ülke Mevzuatları ile Karşılaştırmalı Analizi
Bribery in the Private Sector under Turkish Law and The Comparative Analysis of This Crime with Other National Regulations
TEİD Kişisel Veri Mevzuatı Karşılaştırma Tablosu – Ocak 2022

Okumak veya İndirmek
İçin Tıklayınız

Gelişen Pazarlardaki Şirketler İçin
Etik Davranışın ve İş Etiği İlkelerine
Uyumun Güçlendirilmesi Kılavuzu
Mevzuat Geliştirme ve Etkinleştirme
Çalışma Grubu
Mevzuat El Kitabı – Mart 2021
A.B.D. Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi
Kurumsal Uyum Programlarının Değerlendirilmesi
Group of States
Against Corruption (GRECO)
THE BRIBERY
ACT2010 Guidance
Çok Uluslu
Şirketler Rehberi –OECD
Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı
Özel Hukuk Sözleşmesi’nin  Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Uluslararası Ticari İşlemlerde
Yabancı Kamu Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi
ve ilgili dokümanlar –OECD
FCPA A Resource Guide to the
U.S. Foreign Corrupt Practices Act
(Kaynak Rehberi)
Internal Rules Of Procedure
Anti-Corruption Code Of Conduct
( The “Sapin II” Act)
UK Bribery Act
2010
(Rüşvet Yasası 2010)
Good Practice Guidance on
Internal Controls, Ethics, and Compliance – OECD
Birleşmiş Milletler
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi