Türk Hukukunda Özel Sektörde Rüşvet Suçu
Ve
Bu Suçun Diğer Ülke Mevzuatları ile
Karşılaştırmalı Analizi

 


Bu bilgi notu TEİD Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine, Türk hukukunda özel sektörde rüşvet suçunu irdelemek ve bu konudaki hem mevzuata yönelik hem de uygulamadaki eksiklikleri tespit edebilmek adına Türk hukuku ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve bazı ülkelerin özel sektörde rüşvet suçlarını düzenleyen mevzuatlarını karşılaştırarak aşağıdaki kişiler tarafından 30 Eylül 2021 itibariyle hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar:  

Yalın Akmenek

Doç. Dr. Güçlü Akyürek

Dr. Kaan Karcılıoğlu

Gökçe Serez

Dilara Kaçar

Bribery in the Private Sector under Turkish Law and
The Comparative Analysis of This Crime with Other National Regulations

 


This report has been drafted on 30 September 2021 by the below listed persons, upon the request of the Board of Directors of the Ethics and Reputation Society (TEID) by comparing the relevant international conventions and commercial bribery legislation of other countries with Turkish commercial bribery legislation to identify deficiencies in Turkish law and practice.

Contributors:   

Yalın Akmenek

Associate Professor Dr. Güçlü Akyürek

Dr. Kaan Karcılıoğlu

Gökçe Serez

Dilara Kaçar