TEİD “OECD Yüksek Seviye Yolsuzlukla Mücadele Karar Vericiler Zirvesi” ndeki Yerini Aldı

Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman, Paris’te gerçekleşen “OECD Yüksek Seviye Yolsuzlukla Mücadele Karar Vericiler Zirvesi” ne katıldı. Zirvede OECD, Birleşmiş Milletler gibi hükumetler üstü yapıların getirdiği yeni standart ve uluslararası sözleşmelerin yerel düzenlemeler üzerindeki etkilerinin ülkeler bazlı mukayesesi ve gelecek düzenlemeler ile ilgili konular tartışıldı. 2016 OECD Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Toplantısı’nın İstanbul’da…

Fifth Annual High-Level Anti-Corruption Conference for G20 Governments and Business

06 March 2015 Istanbul, TURKEY With inclusiveness, implementation and investment at the centre of Turkey’s G20 Presidency, the fight against corruption is instrumental to ensure all businesses, from SMEs to big MNEs, play their part in contributing to growth and investment, and can operate with clean hands in a safe environment. Jointly organised by the…

OECD Yolsuzlukla Mücadele Danışma Kurulu Toplantısı

Üyesi bulunduğumuz OECD Doğru Avrupa ve Orta Asya Yolsuzlukla Mücadele Ağı ACN Danışma Kurulu, 25 Ekim 013 Cuma günü ev sahipliğimizde İstanbul’da toplandı. OECD ACN sekreteryası yöneticilerinin beraberinde, ağın üyesi bulunan 11 ülkeden toplam 25 üyenin katıldığı toplantıda, TEİD üyesi olan kuruluşlarını temsilen, ELİG Ortak Avukat Bürosu’ndan Ç. Olgu Kama, Esin Avukatlık Ortaklığı’ndan Sertaç Kökenek,…