Etik ve uyum konusunda sektörel önceliklerin, mevzuatların ve uygulama örneklerinin paylaşılması, kolektif eylemle sürdürülebilir kılınması hedefi ile kurulması planlanan çalışma alanlarından ilki Sağlık Sektörü Çalışma Alanıdır. Sektördeki güçlü ve zengin paydaş ağına sahip organizasyonlarla ilişkilerin kurulması ve ortak farkındalık faaliyetleri ile başlayacak yol haritasında etkinlikler, eğitimler ve etik kod hazırlıkları ile devam edecek planlar yürütülmektedir.

Çalışma Grubu Liderleri:

Etkinlik

Tarih

TEİD Sağlık Sektörü Çalışma Grubu Yol Haritasını Çizdiler

31.03.2023

TEİD Sağlık Çalışma Grubu "İlaç ve Tıbbi Cihaz Şirketleri Açısından Çalışan Suistimalleri, İç Soruşturma ve İş Hukuku Etkileri'' Webinarı

03.06.2022

Üyelerle Yuvarlak Masa Toplantısı

21.11.2021

Üyelerle Yuvarlak Masa Toplantısı

14.09.2020

Üyelerle Yuvarlak Masa Toplantısı

30.06.2020

Sağlık Regülasyonları ve UyumTEİD Akademi Modüler Eğitimi

06.12.2019