Sürdürülebilirlik ve ESG Çalışma Grubu

İş dünyasında, artık geleneksel finansal analizlerin yanı sıra finansal olmayan potansiyel risk ve fırsatların değerlendirilerek, olası yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz sağlayan ESG (Environmental, Social and Governance/ Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) kriterleri konusundaki,  araştırma, bilgi ve uygulama örnekleri paylaşılacak etkinlikler düzenlenmesi, eğitim içerikleri ve rehber kitapçıklar hazırlanması hedeflenmektedir. Çalışma Grubu Liderleri: Çalışma grubumuza katılmak…

Sağlık Sektörü Çalışma Grubu

Etik ve uyum konusunda sektörel önceliklerin, mevzuatların ve uygulama örneklerinin paylaşılması, kollektif eylemle sürdürülebilir kılınması hedefi ile kurulması planlanan çalışma gruplarımızdan ilki Sağlık Sektörü Çalışma Grubudur. Sektördeki güçlü ve zengin paydaş ağına sahip organizasyonlarla ilişkilerin kurulması ve ortak farkındalık faaliyetleri ile başlayacak yol haritasında etkinlikler, eğitimler ve etik kod hazırlıkları ile devam edecek planlar yürütülmektedir.…

Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı Geliştirme Çalışma Grubu

Uluslararası iyi uygulama örnekleri incelenerek etik ve uyum alanında Türk mevzuatının geliştirilmesi ve mevcut mevzuatın etkinleştirilmesi yönünde adımlar atılması hedeflenmektedir. Çalışma Grubu Liderleri: Aslı Ertekin, Ertuğrul Onur, Fikret Sebilcioğlu, Av. Filiz Toprak Esin, Av. Gül İncesulu, Av. Kayra Üçer, Menteş Albayrak, Av. Rana Günay Hoffman EtkinlikTarihLinklerTEİD Mevzuat Geliştirme ve Etkinleştirme Çalışma Grubu Anketine Bakış20.01.2021 Detaylı…

Kişisel Verilerin Korunması ve Dijital Etik Çalışma Grubu

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili kanuna uyum programının şirketlerin bütününü kapsaması ve güncel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca giderek artan dijital çözümlerle paralel dijital etik tartışmaları ve gelişmeleri konusunda da bilgi ve uygulama paylaşımları yapılması planlanmaktadır. Çalışma Grubu Liderleri: Av. Altuğ Özgün, Av. Ebru Gürdemir, Av. Hilal Utku Av. Kayra Üçer, Av. Seçkin Savaşer Kişisel Verilerin…

Ege Bölgesi Çalışma Grubu

Derneğimizin Türkiye’de etki alanını genişletmek amacıyla kurulan bölgesel çalışma gruplarımızın hedefi Türkiye genelinde farkındalık arttırıcı etkinlikler ve eğitimlerin sağlanmasıdır. Bu amaçla ilk kurulan Ege Bölgesi Çalışma grubudur. Bölgedeki güçlü ve zengin paydaş ağına sahip organizasyonlarla ilişkilerin kurulması ve ortak farkındalık faaliyetleri ile başlayacak yol haritasında etkinlikler, eğitimler ve etik kod hazırlıkları ile devam edecek planlar…