Mevzuat Geliştirme Çalışma Grubu

Uluslararası iyi uygulama örnekleri incelenerek etik ve uyum alanında Türk mevzuatının geliştirilmesi ve mevcut mevzuatın etkinleştirilmesi yönünde adımlar atılması hedeflenmektedir. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma Grubu Liderleri: EtkinlikTarihLinklerTEİD Mevzuat Geliştirme ve Etkinleştirme Çalışma Grubu Anketine Bakış20.01.2021 Detaylı Bilgi İçin TEİD Mevzuat Bilgi Notu Hazırlık Toplantısı17.08.2021TEİD Mevzuat Bilgi Notu Hazırlık Toplantısı20.09.2021TEİD Mevzuat Bilgi Notu Hazırlık…

Etik & Uyum Kültürü Çalışma Grubu

Ulusal kültürün şirket kültüründe ve çok uluslu şirketlerdeki etkisini anlamak, uyum programlarında olumlu yönde bir kaldıraç olarak kullanılabilecek fırsat alanlarını analiz ederek yol haritası hazırlanmasını teşvik etmek hedeflenmektedir. Çalışma grubu etkinliklerle bilgi ve uygulama örnekleri paylaşmayı, eğitim içeriği ve rehber kitapçık hazırlamayı planlamaktadır. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma Grubu Liderleri: Etik & Uyum Kültürü…

İç Soruşturmalar Çalışma Grubu

Çalıştay ve zirve oturumları gibi etkinliklerle iç soruşturma süreç ve teknikleri ele alınarak incelenmektedir. Katılımcıların bu alanlarda uzmanlaşmaları teşvik edilmektedir. Çalışma grubu etkinliklerinin ilk planlanan programı 2020 senesinde hazırlanan rehber kitapçık ile tamamlandı. TEİD paydaşlarının güncel bilgiye ulaşabilmesi adına gelişmeler oldukça etkinlik ve faaliyetler yapılmaya devam ediliyor. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma Grubu Liderleri:…

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu

Çalışma grubu iş dünyasında çeşitlilik ve kapsayıcılığın öneminin altını çizmek, bu doğrultuda yapılan iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak ve ortak çözümler sunan yol haritası tasarlanmasına destek olmak amacı gütmektedir. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma Grubu Liderleri: Çalışma Grubu Kaynakları : Çalışma grubunun hazırladığı kaynaklar aşağıda sunulmuştur. TEİD “İş Dünyasında Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Manifestosu”TEID “Manifesto for…

3. Taraf Etik ve Uyum Risk Yönetimi Çalışma Grubu

Kurumlardaki Etik ve Uyum uygulamalarının iç paydaşların yanı sıra dış paydaşları da kapsaması gerekliliğinden yola çıkılarak, Üçüncü Taraflardan doğacak risklerin analiz yöntemleri üzerinde çalışılması, uygulama ve kontrollerinin geliştirilmesi, bu konularda bilgi ve uygulama örnekleri paylaşılacak etkinlikler düzenlenmesi, eğitim içeriği ve rehber kitapçıklar hazırlanması hedeflenmektedir. Çalışma Grubuna katılmak için tıklayınız! Çalışma Grubu Liderleri: 3. Taraf Etik…