TEİD Akademi Modüler Eğitimleri: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Etkili Uyum Programı Yönetimi”

EĞİTİM İÇERİĞİ Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin en temel yükümlülüğüdür. Bu eğitim katılımcıların “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yer alan tüm kavramlar hakkında geniş bilgi sahibi olmasının yanı sıra etkili ve sürdürülebilir bir Kişisel Veri Uyum Programı yürütülebilmesine,…