İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri ile “Hukukçular için Etik & Uyum Yöneticiliği ve Yolsuzlukla Mücadele Hukuku” Sohbeti

17 Nisan 2019   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Altuğ Özgün, TEİD Denetim Kurulu Üyesi Av. Uğur Değirmenci ve TEİD Eğitim ve Proje Koordinatörü Dr. Bahar Karacar öğrenciler ile “Hukukçular için Etik & Uyum Yöneticiliği ve Yolsuzlukla Mücadele Hukuku” konusu ele alındı.