”3. Taraf Risklerinin Etkin Yönetimi” Çalışma Grubu Çalıştay Daveti

TEİD bünyesinde ” 3. Taraf Risklerinin Etkin Yönetimi ” Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Aren Denetim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Ali Demirkaya’nın liderliğinde 21 Şubat tarihinde çalıştay gerçekleştirildi. Ana başlıklar; 3.Taraf kabul politikalarının oluşturulması, Due diligence çalışmalarının metodolojisi, 3.Taraf risk değerlendirmesi, için gerekli olan bilgi ve belgelerin tartışılarak üretilmesi. Çalışma grubu üyelerimiz ile…

Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu Çalıştayı / Ethics and Compliance Culture Working Group Workshop

Ulusal kültür ile şirket kültürü arasındaki farkları ve Geert Hofstede’ye göre yaygın olarak kabul edilen ulusal kültürün 6 boyutlu modelini öğrendiğimiz ilk etkinlikten sonra ikincisinde üzerinde duracağımız başlıklar: İlk bölümün ve 6 D modelin kısa tekrarı Diğer kültürel modellere kısa bakış (GLOBE, Dünya Değerler Araştırması, CAGE ) ve Hofstede ile olan ilişkisi İlk etkinlikte üzerinde en…