“21. Yüzyılın Rekabetçi İş Ortamında Kimler Ayakta Kalacak?” Konulu 2. Eğitim Gerçekleşti

TEID ve TKYD işbirliğinde kurulan Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi kapsamında yapılan eğitimlerimizin ikincisi 12 Aralık 2016 tarihin de gerçekleşti. Konuşmacılar TEID Genel Sekreteri Tayfun Zaman, Philip Morris Uyum Direktörü Emre Çolak ve Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklarından Kayra Üçer. Programın Amacı Neydi ? Yolsuzlukla mücadele ve suistimallerin önlenmesi ile iş etiği konusunda yerel ve…