“21. Yüzyılın Rekabetçi İş Ortamında Kimler Ayakta Kalacak?” Eğitimi Gerçekleşti

TEİD ve TKYD işbirliği ile yürütülen Özel Sektör Kolektif Eylem Merkezi projesi kapsamında “21. Yüzyılın Rekabetçi İş Ortamında Kimler Ayakta Kalacak?” eğitimi TEİD Genel Sekreteri Tayfun Zaman tarafından gerçekleştirildi. Programın Amacı Neydi ? Yolsuzlukla mücadele ve suistimallerin önlenmesi ile iş etiği konusunda yerel ve ulusal mevzuatlarla beraber standartların ve şirketlerden neler beklendiğinin aktarıldığı programda, etik ve…