Implementing The
OECD Anti-Bribery Convention
Phase 4 Report
Implementing The
OECD Anti-Bribery Convention
Phase 3 Report
OECD Yolsuzlukla Mücadele
Sözleşmesi’nin Uygulanması
4. Aşama Raporu: Türkiye
Yolsuzlukla Mücadele Konusunda
Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Direktifi
Group of States
Against Corruption
(GRECO)
Çok Uluslu
Şirketler Rehberi
( OECD )
Uluslararası Ticari İşlemlerde
Yabancı Kamu Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi
ve ilgili dokümanlar –OECD
Good Practice Guidance on
Internal Controls, Ethics, and Compliance
OECD
Birleşmiş Milletler
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı
Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi
Çok Uluslu Şirketler İçin
Sorumlu İş Yönetimine ilişkin
OECD Rehberi