Tekfen Holding

Kurumsal Üyelerimiz arasına katılma talebini sekretaryamıza bildirmiş ve bu istekleri Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir. Kendilerine, derneğimize duydukları güven ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz.