Senem Dal

TEİD 2023-2025 Dönemi Denetim Kurulu Asıl Üyesi, Zorlu Holding İç Denetim ve Etik Direktörü

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun olan Senem Dal, 2000-2007 yılları arasında dış ticaret ve üretim şirketlerinin Mali İşler ve İç Denetim Bölümleri’nde görev yaptı.

 

2007 yılında  Zorlu Holding bünyesine iç denetçi olarak katıldı. Zorlu Holding İç Denetim Bölümü’nde, risk değerlendirmeleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Zorlu Grup Şirketleri’nin iç denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve aksiyon planlarının takibi hususlarında görev yaptı. Aynı zamanda iç denetim materyallerinin (risk bazlı denetim metedolojisi, iç denetim yönetmeliği, yıllık denetim programları, iç denetim faaliyet raporu vb.) oluşturulması çalışmalarında rol aldı. 2016 yılının başı itibari ile görevine Zorlu Holding İç Denetim İnceleme Müdürü olarak devam etmiş, suistimal ihtimali olan vakalara ilişkin inceleme ve soruşturma süreçlerini yönetmiştir. Buna paralel olarak Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi çatısı altında Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu’nda görev yapmış, iş etiği kültürünün geliştirilmesine yönelik mekanizmaların kurgulanması, hayata geçirilmesi ve raporlanması faaliyetlerinde bulunmuştur. Temmuz 2021 itibarı ile görevine Zorlu Holding ve Grup Şirketleri bünyesindeki etik ve iç denetim (süreç&inceleme) fonksiyonlarından sorumlu olarak devam etmekte; kurumsal dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci ile birlikte 2022 yılından beri İç Denetim ve Etik Direktörü olarak Zorlu Holding Denetim Grubu Başkanı’na raporlamaktadır.

 

2013 yılında CRMA, 2018 yılında CFE belgesi almaya hak kazanmış, CIA sertifika süreci devam etmekte olan Senem Dal, TEİD (Etik ve İtibar Derneği) Akademi’nin İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiği Etik Ve Uyum Yöneticisi Sertifika Programı’nın ilk mezunlarındandır. TEİD bünyesinde İç Soruşturmalar Çalışma Grubu’nda rol almıştır. TİDE ve USİUD_ACFE üyesi olarak sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir.