Oytun Önder,

TEİD 2023-2025 Dönemi Denetim Kurulu Yedek Üyesi, KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri’nden Sorumlu Şirket Ortağı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri almış ve İnşaat Mühendisliği yaparak iş hayatına başlamış; 2008 yılında profesyonel hizmet sektörüne geçiş yapmıştır.

Bugüne kadar; çok sayıda usulsüzlük incelemesi, yerel ve uluslararası ticari uyuşmazlık danışmanlığı, uyum (rüşvet, yolsuzluk ve rekabet) incelemesi ve sigorta tazmin incelemesi projesi yürütmüştür. Ticari uyuşmazlık ve usulsüzlük vakalarına ilişkin yargılama süreçlerinde uzman mütalaaları oluşturmuş; uluslararası ticari ve yatırım tahkimlerinde bilirkişi rolü üstlenmiş ve ilgili heyetlere bilirkişi raporlarını yazılı ve sözlü olarak savunmuştur.

ABD, Rusya, Fransa, Yunanistan, Romanya, Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk; Moldova ve Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkede çeşitli danışmanlık projeleri yürütmüştür.

İnşaat, turizm, perakende, medya ve eğlence, sağlık, üretim, spor kulüpleri ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere birçok farklı sektörde yoğun bir tecrübeye sahiptir.

6. Dönemde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.