Güray Karacar 

TEİD 2023-2025 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Sanofi İlaç Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü

‘90 yılında Saint-Joseph Lisesi’nden mezun olan Karacar eğitimine Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde devam etmiştir. Medya, turizm, havayolu taşımacılığı, iletişim sektörlerindeki deneyimleri sırasında çeşitli kamu – özel sektör işbirliğindeki programlarda ve AB projelerinde görev almıştır. 2003 – 2016 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri olarak görev alan Karacar, Center for International Private Enterprise (CIPE) MENA Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği, Dünya Bankası Sivil Toplum Diyaloğu Danışmanlığı, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve International Corporate Governance Network (ICGN) Ülke Temsilciliği, Entegre Raporlama Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2005 – 2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Program Koordinatörü olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin tanıtımında rol almıştır.  Koç Topluluğu’nda Tofaş Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Karacar görevi sürecinde Otomotiv Sanayi Derneği, Kamu İletişimi ve Kurumsal İlişkiler Yöneticileri Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Etik ve İibar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Otomotiv Sanayi Meclis Üyeliği görevlerini  yürüttü. Ocak 2021 itibarı ile Sanofi İlaç Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü olarak kariyerini sürdürmektedir.

Sermaye piyasası, aile şirketleri, ekonomi gazeteciliği, sivil toplum kuruluşları, futbol endüstrisi konularında rehber yayınlar hazırlanması ve uygulamayı destekleyici araçların faydaya sunulmasının yanı sıra kurumsal yönetim anlayışının geniş bir çerçevede tanıtılması için Anadolu şehirlerinde ve İstanbul merkezli olarak seminer, konferans ve eğitimler düzenlemiştir. Yazarı olduğu ve katkıda bulunduğu yayınlar arasında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi (2010), Türk Futbol Endüstrisi Yönetim Rehberi (2010), Nedir Bu Kurumsal Yönetim? (2005), Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi (2014), Ekonomi Gazetecisi El Kitabı (2011),  Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası Araştırma Raporu (2005), Kurumsal Yönetim Algı Araştırması (2015), Türkiye – Pakistan – İran İş Ortamı ve Özelleştirmeler Karşılaştırma Raporu (2013) TUSIAD Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu (2013) bulunmaktadır.

6. Dönemde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.