Fikret Sebilcioğlu, SMMM, CFE, TRACE Anti-Bribery Specialist

TEİD 2023-2025 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Üyesi, Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık Yönetici Ortağı

Cerebra Muhasebe Denetim ve Danışmanlık Firması’nın yönetici ortağıdır. Muhasebe, bağımsız denetim, finansal raporlama, iç kontroller, adli muhasebe ve suistimal denetimleri ile uyum programları konularında 20 yıldan daha fazla tecrübeye sahiptir.

Türkiye’de yerleşik birçok uluslararası şirkete UFRS, U.S. GAAP, iç kontroller, iç denetim ve Sarbanes & Oxley Kanunu’na uyum alanlarında hizmet vermiştir. İç kontrol sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması ile operasyonel etkinliklerinin test edilmesi; iç denetim mekanizmasının tasarlanması ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi; finansal raporlama sistemlerinin ve raporlama paketlerinin tasarlanması ile muhasebe politika ve prosedürlerinin oluşturulması konularında spesifik tecrübeye sahiptir.

2009 yılından itibaren beyaz yakalı suistimalleri, varlıkların kötüye kullanılması, rüşvet, fatura komisyonları (kickback), hileli finansal tablolar, Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act kanunlarına uyum ile karmaşık adli muhasebe alanlarında birçok hassas projeler yönetmiştir. Ayrıca rüşvet ile mücadele programları, kurum içi inceleme programları ile etik ve uyum programlarına ilişkin projelerde yer almıştır.

Ağırlıklı olarak beyaz yakalı suistimal vakaları, şirket alımları sonrasında ortaya çıkan ihtilaflar, suistimal incelemeleri ve karmaşık finansal ve muhasebe konularında birçok uluslararası ve yerel hukuk bürolarına, ceza ve medeni hukuk davalarını ilişkin danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca ICC kurallarına göre yürütülen tahkim davalarına konu olan ihtilaflara ilişkin projelerden yer almıştır.

Cerebra’dan önce, PwC İstanbul ve Rotterdam ofislerinde 1993-2008 yılları arasında çalışmıştır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), Suistimal İnceleme Uzmanlığı (CFE), TRACE Yolsuzlukla Mücadele Uzmanlığı ve KGK Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

Birçok sivil toplum örgütünde aktif bir şekilde görev almaktadır. Etik ve İtibar Derneği ve ACFE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve TKYD Denetim Kurulu üyesidir.

4. 5. ve 6. Dönemlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.