Beril Sapan Yayla

TEİD 2023-2025 Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Gün + Partners Ortak Avukat

Beril, lisansını Bilkent Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2008 yılından beri Gün+Partners hukuk bürosunda çalışmaktadır. İş hukuku, uyuşmazlık yönetimi, ticari suç ve yolsuzlukla mücadele çalışma alanlarının ortak avukatıdır.

İş hukukunda özellikle sözleşmeler, iç yönetmelikler, toplu iş sözleşmeleri, çalışanların kişisel verileri ve fesih süreçlerinde hukuki destek sağlamaktadır. Haksız rekabet, distribütörlük ilişkileri ve ortaklık yapısından kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere kapsamlı ticari uyuşmazlıkları yönetmektedir. Adli ve idari yargı mercileri önünde pek çok şirketi temsil etmektedir. Ticaret ve ceza hukukunun birlikte uygulama alanı bulduğu uyuşmazlıklarda da çalışmaktadır. Ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadeleyle ilgili olarak çok uluslu şirketlere görüşler vermektedir. Pek çok iç denetim ve uyum sürecine dahil olmuştur.