Tüm hukukçuların ve hukuk kullanıcılarının dahil olacağı çalıştayda, etik ve uyum alanında;

  • Mevzuattaki eksikliklerin değerlendirilmesi
  • Mevcut düzenleme ve imkanlara ilişkin bilincin artırılmasına yönelik faaliyetlerin tartışılması
  • Suistimal ile mücadelede güncel uygulamalarda karşılaşılan eksiklikler

Konuları üzerine tespit ve değerlendirmeler yapılacaktır.

İlk çalıştayımıza katılımlarınızla yapılacak tespitler üzerine, ikinci çalıştayımızın konusu da yukarıdaki tespitler ile ilgili ‘’Neler yapabiliriz?’’ olacaktır.

Etkinlik Bilgileri

Tarih    : 23 Kasım 2018

Yer      : Avantgarde Otel Levent

Saat    : 09:30 – 10:00, Kayıt ve İkram

10:00 – 12:00, Etkinlik

 

Etkinliğe katılımınızı ve değerli katkılarınızı rica ederiz.

Etkinlik ücretsizdir, kontenjan sınırlıdır. Lütfen kayıt yaptırmayı unutmayın.

 

Hukuk bürosu üyelerimizden ise ek bir katkı ricamız var:
Çalıştayımızda “gerçekleşmiş” vakalardan yararlanarak, çalışayda oluşturacağımız ekiplere şu soruları sormayı planlıyoruz:

  1. Bu olayı çözmek için hangi adımları atarsınız?
  2. Bu olayı çözerken mevzuattan kaynaklanan hangi zorluklar ve eksikliklerle karşılaşırsınız?
  3. Olayın daha sağlıklı bir çözümü için, mevzuat nasıl olmalıydı?

Bu kapsamda, uygun gördüğünüz ölçüde, büronuzun çalıştığı vakaları anonimleştirerek ve her türlü hassas ve gizli bilgilerden arındırarak, jenerik birer vaka örneği 15 Kasım 2018 tarihine kadar bizimle paylaşırsanız seviniriz.

 

Jenerik Vaka Örneği Paylaşım İçin Tıklayın.