12 Kasım 2019 – Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu Üçüncü Çalıştay Etkinliği

After the summer break, we will first recap on the objective of the group and the foundational concepts for the benefit of new participants and then summarize the results of the previous workshops and bring the results together.

This will enable us to have a strong foundation for going forward with the analysis of the remaining cultural dimensions in the following workshop meetings.

Note that anyone who is interested in the importance of culture and how it drives ethics & compliance is invited to join.

Participation to previous workshops is not a manadatory prerequsite.

 

Speaker: Michael Kuckein, Sandoz Turkey

* The workshop will be held in English
** The event is free of charge but registration is mandatory for participation.

 

Michael Kuckein’in sunumunlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
You may find Michael Kuckein’s presentations.

Handouts Country A
Handouts Country B
Handouts Hofstede Brief
15 Mayıs 2019 – Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu Üçüncü Çalıştay Etkinliği

Ulusal kültür ile şirket kültürü arasındaki farkların üzerinde çalıştıktan sonra, yaygın olarak kabul edilen Geert Hofstede’nin ulusal kültürün 6 boyutlu modelini öğrendikten ve ‘’Belirsizlikten Kaçınma’’ modelini analiz ettikten sonra 15 Mayıs 2019 tarihli üçüncü çalıştayımızda irdelediğimiz konular:

 

  • İlk 2 çalıştayın ve 6 boyutlu modelin kısa hatırlatması
  • İlk 2 çalıştayda kısaca bahsedilmiş olan ‘’Güç Uzaklığı’’ boyutunun detaylarıOldu.

20 Mart 2019 - Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu Çalıştayı

”Etik ve Uyum Kültürü” Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamındaki çalıştayımız 20 Mart Çarşamba günü TEİD salonumuzda gerçekleştirildi. Konuşmacımız; Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu lideri ve Sandoz Türkiye Uyum Direktörü Michael Kuckein.

Çalıştayda, konu başlıklarımız olan Hoftesed 6D modelinin kültürel boyutlardan biri olan ‘’Belirsizlikten Kaçınma’’ ve Türkiye’de Uyum Yönetimi’ni daha verimli hale getirmenin yollarından bahsettik.

Misafirlerimize katılımları ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Çalıştayda faydanılan kaynakları aşağıda bulabilirsiniz.

 
 
”Ethics and Compliance Culture” Working Group took place at March 20 (Wed) and on TEİD’s meeting room. Our speaker is our working group leader, Head of Integrity & Compliance of Sandoz Turkey, Michael Kuckein.
 
Our topic is the culture dimension ”Uncertainty Avoidance“ from the Hofstede 6D model and it’s implications for making Compliance Management more effective in Turkey.
 
Special thanks to participants and for their valuable contributions.
 
You may find resources of the workshop below.
A Short Summary for the Whole Hofstede ModelA Cross - Cultural Comparison between Turkish and American Managers Judgement and Decision Making Across CulturesThe Effect of Culture on Perception and CognitionThe Weirdest People in the World

Hofstede Culture

Michael Kuckein’in sunumuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. You may find Michael Kuckein’s presentation.

Michael Kuckein's Presentation / Michael Kuckein'in Sunumu
16 Ocak 2019 - Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu İlk Etkinlik

16 Ocak 2019 günü TEİD ”Etik ve Uyum Kültürü” Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında, çalışma grubu liderlerimiz TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Ali Murat Vural ve Sandoz Türkiye Uyum Müdürü Michael Kuckein ile ilk etkinliğimizi Park Dedeman Otel’de gerçekleştirdik.

Panelde ulusal kültürün şirket kültürüne etkisini inceleyerek, çok uluslu şirketlerdeki bu ilişkiyi anlamaya çalışarak, uyum programlarında olumlu yönde bir kaldıraç olarak kullanılabilecek fırsat alanlarını analiz ettik.

Misafirlerimize katılımları ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Within the context of TEİD ”Ethics and Compliance Culture” Working Group activities, our first event with our speakers, TEİD Board Member Prof. Dr. Ali Murat Vural and the Head of Integrity & Compliance in Sandoz Turkey, Michael Kuckein took place in Park Dedeman Hotel on January 16th, 2019.

During our panel, we analyzed how national culture may impact company culture, we tried to understand this impact within multinational companies and discussed on how national culture may offer opportunities that can be positively leverage compliance programs.

Special thanks to participants and for their valuable contributions.

 

Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu Hakkında

Değerli Paydaşlarımız,

Kültürün, etik ve uyum programlarının etkinliği için kritik bir faktör olduğu, yaygın olarak kabul ediliyor.
Çok uluslu şirketler, son zamanlarda karmaşık kural ve kontrol sistemlerini zorla yerleştirmeye çalışmak yerine, uyumu sağlamaya yönelik yaklaşımlarını değiştirerek etik iş uygulamalarına odaklanıyorlar.  Aynı zamanda genel kurum kültürü içerisinde “dürüstlük kültürünü” ve ‘’doğal olarak doğru olanı yapma’’ alışkanlığını güçlendirme yönünde adımlar atıyorlar. Bununla birlikte ulusal kültür, her ülkede kurum üyelerinin davranış ve değerleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Ulusal kültür, bireylerin içine o kadar derinlemesine yerleşmiştir ki çoğu zaman şirket kültüründen daha ağır basıyor.
Oluşturacağımız çalışma grubu, Türk kültürünün belirgin özelliklerini ve bunun sonucunda ortaya çıkan tipik ‘’Türk ulusal değer ve davranışlarının’’ dürüstlük ve uyum konuları ile ilişkili olduğu noktaları belirlemeyi hedefliyor. Aynı zamanda çok uluslu organizasyonlarda ulusal kültür ile kurum kültürü arasındaki ilişkileri daha derinden anlamayı amaçlıyoruz.
Bir yandan Türk ulusal kültür altyapısının batı kaynaklı etik ve uyum paradigması ile arasında oluşabilecek sorun alanlarını, diğer yandan ise ulusal kültürün uyum programlarında olumlu yönde bir kaldıraç olarak kullanılabilecek fırsat alanlarını analiz edeceğiz.
Yerel kültürün daha derinden anlaşılması, uluslararası şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerinde küresel uyum programlarını daha etkin bir şekilde yerleştirebilmelerine hizmet edeceği gibi yerel Türk şirketlerinin de yabancı firmaların üçüncü taraf risk yönetimi programlarının gereklerini daha iyi anlamasını ve yerine getirmesini sağlayacaktır.

Çalışma Grubu Liderleri;

Michael Kuckein CIA, CISA, CRISC, CCSA

Fizik ve işletme yüksek lisansı yapmıştır. 2016 yılından beri Sandoz Türkiye’de Uyum Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 16 yıllık kariyerinde Almanya, Avusturya ve Türkiye’de hızlı tüketim malları, ilaç ve teknoloji sektörlerinde İç Denetçi, IT Güvenliği ve Data Güvenlik Uzmanı, Avrupa bölgesi İç Denetim & Risk Yöneticisi ve Etik & Uyum Müdürü olarak görev yapmıştır. Türk eşi ve 3 çocuğu ile İstanbul’da yaşamaktadır.

Prof. Ali Murat Vural

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesidir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri ile Tez Danışmanlıklarının yanısıra, İstanbul Üniversitesi Bilim ve Araştırma Politikaları Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu Üyeliği, İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İletişim Fakültesi Hakemli Dergi Editörler Kurulu Üyeliği ve İletişim Fakültesi Bilim ve Araştırma Koordinatörlüğü görevlerini sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi’nin yanısıra Milli Savunma Üniversitesi’nde de (Harp Akademileri) öğretim üyeliği yapmaktadır.

Dear Stakeholders,

Culture is widely accepted as a critical enabling factor for effective ethics & compliance programs.
Rather than enforcing complex systems of rules and controls, multinational corporations have recently shifted their approach to achieving compliance by focusing on ethical business practices and strengthening a ”culture of integrity” and ”doing the right thing as a matter of course” within their overall corporate cultures. However, national culture has a dominant influence on values and behaviors of members of an organization in a particular country. It is so deeply ingrained into people that it outweighs the company culture.
Our working group will focus on understanding certain characteristics of Turkish culture and the resulting ”typical Turkish national values and behaviors” where they are relevant for integrity and compliance according to different models.
We also want to deepen our understanding of the relationship between national culture and corporate culture in multinational organizations.
We will then analyze where the context of Turkish national culture may pose specific challenges to western – paradigm ethics & compliance and where, on the other hand, national culture may  offer opportunities that can be positively leveraged in compliance programs.
The resulting deeper cultural understanding will serve to more effectively implement global compliance programs in Turkish subsidiaries of multinationals and also enable local Turkish companies to better understand and fulfill the requirements of foreign companies’ Third Party risk management programs.

 

Working Group Leaders;

Michael Kuckein CIA, CISA, CRISC, CCSA

He has MSc. in Physics and MSc. in BA. He currently works as Head of Integrity & Compliance in Sandoz Turkey since 2016.  His 16 year career included stations in the FMCG, ğharmaceuticals and technology setors in Germany, Austria and Turkey and roles as Internal Auditor, IT Security and Data Privacy Officer, Head of Internal Audit and Risk Management for Europe as well as Chief Ethics & Compliance Officer.Michael lives in Istanbul and has 3 kids together with his Turkish wife.

 

Prof. Ali Murat Vural

He is lecturer at Istanbul University Communication Faculty. Besides of being undergraduate, post graduate, master program and disquisition advisers, he has Science and Research Coordination Board Membership, Academic Promotion and Appointment Commission Board Membership, Communication Faculty Board Membership, Refereed Journal Editorial Board Membership and Coordinator of Communication Faculty Science and Research. He is also lecturer at National Defense University.