Yedek Üye

Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı, Yönetici Ortak

Asıl Üye

Integrity Partners Uyum Departmanı Başkanı

Asıl Üye

Bireysel Üye

Asıl Üye

PwC Türkiye Forensic Bölüm Lideri

Tofaş Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü