İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 6/7

Daha az eleştirici olduğu için tanımlayıcı yaklaşım iş dünyasına daha uygun olmuş ve gözlemsel olduğu için iş hayatının gözlemsel yaklaşımına daya uygundur. Felsefi yaklaşım, bir raddeye kadar bugün dahil, iş dünyasından çoğu kişi tarafından şüpheyle bakılmıştır. İş etiğine felsefi yaklaşımını önerenler iş dünyasındakiler, sosyal konularla ilgilenenler ve genel olarak iş fakültelerince hoş karşılanmamışlardır. Hepsi felsefede…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 5/7

İş etiği gelişmesiyle beraber altı farklı seviyedeki etiksel kaygıların çözümlenmesini içermeye başladı. İlki bireysel seviyedir. Bu bireylerin yalnızca etik ikilem veya işte ahlak sorunlarla karşılaştıklarında ne yapmalarıyla ile ilgili değil ayrıca karakter, işte kişisel gelişim, iş hayatına uygun erdemler, kişinin etiklerinin görev etikleri ile uyumu, aile üyesi, yaşadığı toplumun üyesi ve daha büyük toplum üyesi…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 4/7

İş etiği kavramının iş hayatında-etik olarak algılanması bugüne kadar devam etmektedir. Bu popüler kültürün parçasıdır ve iş hayatındaki etik ve hukuki art niyetli kullanım, iş hayatındaki skandallar ve sonrasının basın tarafından ele alınmasında bir ifade olarak kendine yer bulur. Bir skandaldan sonra her seferinde bir köşe yazarı veya politikacı işletme fakültelerini ve onların öğrencilerini etik…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 3/7

İşte-etik burgusunun ikinci dalının, yani dini olan, uzun bir tarihi vardır ve benzer şekilde yaygınlaşmış ve işte etik hakkında genel düşünceyi etkilemiştir. Çoğu iş adamı dini ahlaki değerlerince yön verilmiş iş hayatlarını yaşarlar. İş uygulamalarından etkilenenlerin çoğu da aynı ışık altında bu uygulamaları incelerler. Amerikan ekonomik kültüründe en etkin dini etkenler Musevilik ve Hıristiyanlıktır. İslam,…

İş Etiği Tarihi (Yazı Dizisi) 2/7

İşte etiğin tarihi hem etik hem de iş tarihine kadar geri gider. En eski barterin eşitliğe dayalı değiş-tokuş prensibine dayalı olduğunu tahmin edebiliriz. Laik ve dini olarak iki burgudan bahsetmiştim. Her ikisinde de etiğin gelişmesinde işte etiğin gelişmesine parallellik bulunmaktadır. Nikomakian Etik (V,5) adlı eserinde Aristoteles adilliğin eşitlerin eşitlerle değiş tokuşu olarak, Politikalar (I,8-10) adlı…