Kurumsal Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Uygulamalarından İlham Verecek Örnekler Webinarı

Kurumsal Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Uygulamalarından İlham Verecek Örnekler 12 Haziran 2020 Cuma Değerli Paydaşlarımız, Son yıllarda dünyada global şirketlerin en önemli gündem maddelerinden biri de çeşitlilik. Farklı cinsiyetlerden, jenerasyonlardan, kültürlerden gelen insanlardan oluşan takımların daha yaratıcı, yenilikçi olduklarını araştırmalar gösteriyor. Günümüzde şirketler, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” yaklaşımı doğrultusunda çalışanlar arasında cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı yapmadan; kültürel ve kişisel farklılıklara…