“Etik ve Uyum Yöneticiliği” Meslek Standardı Resmî Gazetede Yayımlandı!

TEİD’in hazırlayıp T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun onayına sunduğu “Etik ve Uyum Yöneticisi” mesleğinin standartları, ilgili makamlarca kabul edilerek 09/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye’deki Etik ve Uyum Yöneticilerinin dünya standartlarında bilgiye sahip olabilmesi amacıyla, 3 dönemdir “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” eğitimi veren TEİD Akademi’nin Etik ve Uyum Yöneticisi Sertifikası almış 65 mezunu bulunuyor.

TEİD & Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ortak etkinliği – “Karşılaştırmalı Mevzuatta Etik ve Uyum ile Üçüncü Taraf Risklerinin Etkin Yönetimi”

  Etik ve İtibar Derneği & Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ortak etkinliği kapsamında, 7 Haziran 2018 tarihinde TEİD Yönetim Kurulu üyelerinden Av.Altuğ Özgün ve Fikret Sebilcioğlu ile Karşılaştırmalı Mevzuatta Etik ve Uyum ile Üçüncü Taraf Risklerinin Etkin Yönetimi’ konuları incelendi.    Bu çerçevede;  Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Yasalarına Karşılaştırmalı Bakış,  Üçüncü Taraf…