Etik ve Uyum Yöneticisi Taslak Yeterliliği Görüş Paylaşımı

Etik ve Uyum Yöneticisi (Seviye 6) Taslak Yeterliliği Görüş Paylaşımı   Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.   MYK mevzuatı gereği ulusal yeterlilikler, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır.…

TAB – TEİD ETİK WEBİNARI – Gemi Donatanının ve İşletmecisinin Uyum Sorumlulukları

29 Haziran 2021 13:00 – 14:00 Türk Armatörler Birliği ve Etik ve İtibar Derneği; Türk Deniz Taşımacılığı sektöründe, toplumsal kültür ve değerlerimizle örtüşen örneklerle etik ve uyum kültürü oluşturmak ve bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak için çözümler üretmek gayesi ile bir araya gelmiştir. Çalışmamızın ilk aşamasını sektör farkındalık faaliyetleri kapsamında etik ve uyum eğitimleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede…

“Kurumsal Etik ve Uyum Kültürü Yaygınlaştırma Uygulamalarından İlham Veren Örnekler” Webinarı

  Kurumsal Etik ve Uyum Kültürü Yaygınlaştırma Uygulamalarından İlham Veren Örnekler Webinarı 22 Haziran 2021 – Salı 11:00-12:30 saatleri arasında gerçekleştirildi. TEİD Etik ve Uyum Kültürü Çalışma Grubu olarak, Türkiye’de yerleşik kurumlarda, toplumsal kültür ve değerlerimizle örtüşen örneklerle etik ve uyum kültürü oluşturmak ve bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak için çözümler üretmek gayesi ile bir araya geldik. Kurumlarda etik düşünce yapısı nasıl…